Zasady działania klap dymowych i systemów oddymiania:

Klapy dymowe są integralną częścią systemów oddymiania, które są zaprojektowane do kontrolowania i usuwania dymu z budynku w przypadku pożaru. Klapy dymowe i systemy oddymiania działają w następujący sposób:

 • Aktywacja Klapy Dymowej:
  • Klapy dymowe mogą być aktywowane automatycznie lub manualnie. Automatyczna aktywacja zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem detektorów dymu lub ciepła, które wykrywając pożar, sygnalizują systemowi oddymiania, aby otworzył klapy.
  • W produktach od DWD BauTech istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia klap, za pomocą przycisków awaryjnych lub innych mechanizmów sterowania.
 • Uwalnianie Dymu:
  • Po aktywacji, klapy dymowe otwierają się, tworząc otwory w dachu, suficie lub ścianie, przez które dym i gorące gazy mogą zostać bezpiecznie odprowadzone na zewnątrz budynku.
  • Usuwanie dymu z budynku pomaga w utrzymaniu widoczności, obniża temperaturę wewnątrz i redukuje ryzyko zatrucia tlenku węgla oraz innych toksycznych gazów.
 • System Oddymiania:
  • Systemy oddymiania często łączą klapy dymowe z innymi elementami, takimi jak wentylatory oddymiające, drzwi i okna oddymiające, aby skuteczniej kontrolować przepływ dymu.
  • W zależności od projektu budynku, systemy te mogą być zaprojektowane do tworzenia “ścieżek ucieczki” dla dymu, kierując go w bezpieczne miejsca odprowadzenia, jednocześnie zapewniając dostęp świeżego powietrza dla osób ewakuujących się.
 • Zintegrowane Kontrolowanie:
  • W bardziej zaawansowanych systemach, klapy dymowe mogą być zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem (BMS), który umożliwia automatyczne sterowanie i monitorowanie różnych aspektów systemu bezpieczeństwa, w tym oddymiania.
 • Rozmieszczenie i Projektowanie:
  • Rozmieszczenie klap dymowych jest starannie planowane w fazie projektowania budynku. Klapy muszą być rozmieszczone tak, aby maksymalizować skuteczność usuwania dymu, biorąc pod uwagę takie aspekty jak kierunek przepływu powietrza, wysokość budynku i potencjalne źródła pożaru.
elektryczny system oddymiania
pneumatyczny system oddymiana

Podsumowując, klapy dymowe i systemy oddymiania są zaprojektowane do aktywnego zarządzania i usuwania dymu z budynku podczas pożaru, co pomaga w ochronie życia ludzkiego, ułatwia ewakuację i pozwala strażakom na skuteczniejsze działania ratunkowe. Wspierają one również ochronę mienia poprzez zmniejszenie szkód spowodowanych przez dym i wysokie temperatury.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *